Ajatuksia Sydämeltä 3/2014

Vankilalähetin työ ja tehtävät?

”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia…” Tähän Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn viitaten, työ vankien parissa perustuu.

On vietävä ilosanomaa vankiloihin, muurien sisäpuolelle! Sanoman tulee olla selkeää ja on eduksi, jos tuntee ns. ”vankien kieltä” eli ymmärtää oikean lähestymistavan. Se ei kuitenkaan yksin riitä, vaan tarvitaan rukousta ja Pyhän Hengen johdatusta.

Hengellinen kokous, joka vankilassa pidetään on pituudeltaan 45 minuuttia. Tilaisuus tulee loppua minuutilleen vankilan tarkat säännöt huomioiden. Vankilalähetin lisäksi tilaisuuteen voi osallistua muitakin avustajia, jotka voivat laulaa ja käyttää henkilökohtaisia todistuspuheenvuoroja. Tilaisuuden lopussa esitetään kysymys, kuka haluaa esirukousta puolestaan.

Vankilalähetti rukoilee henkilökohtaisesti vangin puolesta. Mukana olleet avustajat eivät saa osallistua vangin henkilökohtaiseen rukouspalveluun.

Vankilalähetille kuuluu ns. vangin jälkihoitotyö, vangin suostumuksella. Vankilalähetti pitää yhteyttä uskonratkaisun tehneeseen vankiin. Jos siviiliin pääsy on lähellä, vankilalähetti voi ottaa yhteyttä vangin luvalla, vangin omaan perheeseen tai paikalliseen seurakuntaan. Vankilalähetin tulee noudattaa täydellistä vaitiolovelvollisuutta ja niitä sääntöjä, joita vankilan henkilökunta vaatii.

Suomen vankiloissa eletään herätyksen aikoja. Henkilökunta suhtautuu positiivisesti vankilan sisällä tehtävään hengelliseen työhön.

Vankilalähetystyö on Hyvä Sanoma ry:n alainen ja yksi helluntaiseurakuntien työmuoto. Itse olen Herran armosta saanut tehdä tätä vankilalähetin työtä useita vuosia. Tosin viime aikoina vähemmän, oman sairauteni asettaessa rajoituksia.

Vankilatyö on kivinen sarka! Työ tarvitsee paljon esirukousta! Voimme luottaa Jumalan Sanan lupauksiin tälläkin saralla. Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista.

Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan, muistakaa pahoinpideltyjä, onhan teillä itsellännekin ruumis.” Hebr.13:3

Siunattua kevään odotusta!
vankilalähetti Viljo Syvämeri